Företaget grundades av Lars-Åke Hedström (Stråken) år 1999.
Stråkens el har under åren både blivit utsedd till årets nyföretagare och årets företagare i älvdalens kommun.

Under sommaren 2017 skedde ett generationsskifte där sonen Niklas Hedström tog över företaget.
I dagsläget är vi 10 st anställda och vi tar på oss de flesta jobb inom elbranschen, allt från små felsökningar till stora projekt.

Vi är stationerade i Idre och vårt huvudsakliga upptagningsområde är norra Dalarna & Härjedalen.

Vi söker nya medarbetare för kommande projekt. (Hösten 2018 –>>) 

Med Vänlig Hälsning

Niklas Hedström med personal