Kontakt

Anbudsförfrågningar / Beställningar / Allmänna frågor:

Niklas                       070-2953688          Niklas@strakensel.se

Vid frågor till specifik montör / projekt

Tomas                   073-0801466          Tomas@strakensel.se      (Björnrike)

Jonathan               070-2901463          Jonathan@strakensel.se  (Björnrike)

Per-Olav                                                  Per-Olav@strakensel.se   (Björnrike)

Henrik                                                      Henrik@strakensel.se

Jerry                          070-5310886        Jerry@strakensel.se

Ulf                              070-3022042       Ulf@strakensel.se     (Projektering Himmelfjäll)

Bokföring / konsultation / Projektledare 

Lars-Åke (Stråken) 070-3381528      Strakens.el@telia.com  (Björnrike, Himmelfjäll)