Sedan starten 1999 har vi utfört elinstallationer inom det flesta område

 • Ca 100 st fritidshus / villor
 • ROT – Objekt
 • Utbyggnader
 • Vattenverk &  Reningsverk
 • Pumpanläggning / Snötillverkning
 • Värmepumpsanläggningar
 • Idrottshallar &  Badhus
 • Skolor & Dagis
 • Butiker – Ica Supermarket Idrebua
 • Sjukhus & Tandklinik
 • Camping – Idre Fjäll
 • Restauranger & Värdshus
 • Storkök
 • Äldreboende – Solängsgården Idre
 • Bostadsanpassningar
 • Lastbilsgarage
 • Bussgarage i Idre – Dalatrafik
 • Ombyggnation av bensinstation